//FairyLife
The Intro
Entries About Linkies StuffAssalamualaikum. I am Ayie, 16 years old. Try to be a good daughter to my parents and a good friend for my friends :)


My Tagboard
 • URL blog only
 • Click Go once only
 • Don't ever you want to SPAM • Credits!
  Template: Student Kecik
  Inspired By: Littlest Biyha
  Basecode By: Nurul AtiQah
  Others:   


  Hukum Bercouple . Haram ke ? Jom kite kupas
  Tuesday, January 10, 2012 • Permalink • Add comment {0}
  ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.
  1.Menundukkan pandangan:

  ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman-NYA;

   Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.(an- Nuur: 30) 

  Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAH berfirman; 

  Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an-Nuur: 31)

  2.Menutup Aurat;

  ALLAH berfirman 

  dan jangan lah mereka mennampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. (an-Nuur: 31) 

  Juga Firman-NYA;

   Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nuur: 59).

  Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis.

   Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata:

  Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga denganwanita jangan melihat aurat wanita.

  3.Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita;

  Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir
  pembatas.

  Sebagaimana firman-NYA;

   Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)

  4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki Dan Perempuan;

  Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: 

  Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya. (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

  Dari Jabir bin Samurah berkata; Rasulullah SAW bersabda: 

  Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya. (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)

  5.Tidak Melunakkan Ucapan(Percakapan):

  Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya.

  Firman ALLAH SWT;

   Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehinggaberkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab: 32)

  Berkata Imam Ibnu Kathir; 

  Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada parawanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suaramerdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. (Tafsir Ibnu Kathir 3/350)

   RENUNG-RENUNGKAN DAN SELAMAT BERAMAL :)

  Credit : Liyana Zahirah